Gelecek Toplantılar

19 Nisan 2023

ANTİFUNGAL TEDAVİ YÖNETİMİ4 Mayıs 2023

B-ALL TEDAVİSİNDE NCCN 2023 KILAVUZ GÜNCEL GELİŞMELERİ8 Mayıs 2023

HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE VE KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONUNDA FİLGRASTİMİN YERİ18-20 Mayıs 2023

8. ULUSAL KAN ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ